Coolen Bouw- en Adviesburo

Als U het belangrijk vindt dat uw Bouwproject met zorg wordt uitgevoerd ?

Dan bent u met Coolen Bouw- en Adviesburo met meer dan 40 jaar ervaring in de bouwwereld op de juiste plaats.
Wij kunnen met onderstaande werkzaamheden een toegevoegde waarde zijn naar de opdrachtgever,
voor zowel de particuliere opdrachtgever als voor bedrijven.

Projectmanagement

Voor bedrijven zijn wij ondersteunend al vanaf begin van het proces, dus al bij het maken van de plannen overleg met architect en opstellen van programma van eisen.
Hierdoor ontlasten wij het bedrijfs- management zodat zij zich op hun taken kunnen concentreren.
Dus voor het gehele bouwproces van een plan maken tot de oplevering,
met als resultaat een gebouw met optimale kwaliteit en functionaliteit.

Bouwbegeleiding

Voor particulieren, in alle fases van het bouwproces.
Wij behartigen maar één belang: de integrale kwaliteit van uw gebouw.
Of het nu gaat om het bouwen van uw Woonhuis of uitbreiden en renoveren.
Wat moet resulteren in een goed eindresultaat.
Wij zorgen dat het gehele bouwplan gerealiseerd wordt in samenspraak met opdrachtgever.

Programma van eisen voor het bouwplan

Het opstellen van dit programma in overleg met opdrachtgever (architect)

Calculatie

Om inzicht te krijgen van uw mogelijkheden binnen uw budget,
kunnen wij een budget-begroting maken.
Ter ondersteuning voor u financiering.

Aanbesteding

Adviseren met jarenlange ervaring in de bouwwereld, voor het selecteren van aannemers en installatie bedrijven om offertes aan te vragen.
Verzorgen van een complete aanbesteding.
Vervolgens gaan we samen met u de partijen en de offertes objectief beoordelen en u adviseren bij welke aannemer uw bouwplan in goede handen is.

Bouwtoezicht

Zorgdragen voor het bouwtoezicht:

  • Toezicht op de bouw
  • Controle en rapporteren naar opdrachtgever
  • Het leiden van bouwvergaderingen en voorgangsplanning bewaken
  • De bouwkosten bewaken en controle meer en minderwerk
  • Adviseren en ondersteunen tijdens bouwproces

Meer en minderwerk

De kosten bewaken door meer- en minderwerk kritisch te beoordelen en goedkeuring geven voor betaling.

Oplevering

Gezamenlijk met de opdrachtgever, aannemer en adviesburo het werk controleren.
Een lijst opstellen van nog uit te voeren werkzaamheden of gebreken.
Wat resulteert in Proces-verbaal van oplevering

Nazorg op het werk, opleveringlijst en revisie-tekeningen

Opnemen van schades, Taxaties

Om sterk te staan naar verzekeringsmaatschappij bij schade:

Ondersteunend voor opdrachtgever naar schade-expert van verzekeringsmaatschappij
Dit betekend namens opdrachtgever onderhandelen met schade-expert, dit natuurlijk
in nauw overleg met opdrachtgever.
Het maken van kostenoverzicht en dit overleggen met verzekering
En daarna deze werkzaamheden laten uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact op

Coolen Bouw- en Adviesburo

Jac Coolen
Koningshoek 1
5094 CD Lage Mierde
Tel:  013-509 2397
Mobiel:  06-22507084
E-mail: info@coolenbouwadvies.nl

Kvk nr.: 35361360